logo vietgiao

Kế hoạch đào tạo lớp HDDL-K.23

 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

1. Nghề đào tạo: Hướng dẫn du lịch
Mã nghề: 40810102
2. Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
3. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương.
(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo).
4. Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 25
5. Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề.
6. Mục tiêu đào tạo:
6.1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
- Kiến thức:
+ Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn cơ bản về nghề hướng dẫn: Đặc điểm, giá trị của các tài nguyên và tuyến điểm du lịch; hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ du lịch có liên quan; quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch, kiến thức về thuyết minh, hướng dẫn đối tượng tham quan, quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch;
+ Người học được trang bị những kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ hướng dẫn như: Tổng quan du lịch và khách sạn, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam, văn hóa Việt Nam, địa lý du lịch Việt Nam...;
+ Người học được cung cấp các kiến thức bổ trợ cho nghiệp vụ hướng dẫn như: Nghiệp vụ lữ hành, các dân tộc Việt Nam, tiến trình lịch sử Việt Nam, lịch sử văn minh thế giới, tổ chức sự kiện, tin học ứng dụng, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ văn phòng, văn hóa ẩm thực, nghiệp vụ lưu trú, môi trường và an ninh- an toàn trong du lịch...;
+ Người học còn được cung cấp: Các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất; Các kiến thức về tin học, ngoại ngữ;
- Kỹ năng:
+ Sau khi học xong, người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong các công việc: Chuẩn bị, tổ chức thực hiện chương trình, thuyết minh, hướng dẫn tham quan, quản lý đoàn khách, hỗ trợ quảng cáo tiếp thị và bán chương trình, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch, chăm sóc khách hàng... đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự;
+ Người học có được các kỹ năng bổ trợ khác cho nghề hướng dẫn như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức sự kiện...;
+ Người học có thể sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường và trong một số hoạt động cụ thể của nghề nghiệp;
+ Người học có được khả năng làm việc độc lập, tham gia làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cho công tác hướng dẫn; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề hướng dẫn du lịch. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.
6.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng
- Chính trị, đạo đức:
+ Hiểu biết cơ bản về đường lối cách mạng của Đảng, về hiến pháp và pháp luật của Nhà nước. Yêu nước, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật;
+ Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử;
+ Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.
- Thể chất, quốc phòng:
+ Trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng cơ bản về thể dục thể thao, biết cách áp dụng vào việc tăng cường và bảo vệ sức khoẻ;
+ Giáo dục cho người học lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng ý thức bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN;
+ Trang bị cho người học một số kiến thức về kỹ năng quân sự cần thiết làm cơ sở để học sinh thực hiện nhiệm vụ quân sự trong nhà trường, vận dụng nghề nghiệp chuyên môn phục vụ Quốc phòng và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang bảo vệ Tổ quốc.
6.3. Cơ hội việc làm
Sau khi tốt nghiệp người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí như: hướng dẫn viên tại điểm tham quan, hướng dẫn viên địa phương, hướng dẫn viên toàn tuyến, hướng dẫn viên dưới các hình thức du lịch khác (chủ yếu đối với khách du lịch Việt Nam), và các vị trí khác... tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.
7. Khoá học: Hướng dẫn du lịch khóa 23
8. Thời gian khoá học: 2 năm ( từ 07/2014 đến 07/2016)
9. Thời gian học tập: 90 tuần, trong đó thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô-đun, thời gian ôn, thi tốt nghiệp: 180 giờ (trong đó thi tốt nghiệp 30 giờ)
10. Thời gian khai, bế giảng, nghỉ lễ, nghỉ hè và dự phòng: 11 tuần
11. Quyết định phê duyệt chương trình:

PHẨN BỔ HỌC TẬP LỚP HƯỚNG DU LỊCH 

TT Các môn học Tổng số (giờ) Lý thuyết (giờ) Thực hành (giờ) Thi (giờ - học kỳ) Kế hoạch giảng dạy
Năm 1 Năm 2
HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 HỌC KỲ 3 HỌC KỲ 4
I Các môn học chung                
MH01 Pháp luật 15 10 4 1 x      
MH02 Chính trị 30 22 6 2 x      
MH03 Giáo dục thể chất 30 3 24 3 x      
MH04 Giáo dục quốc phòng-An ninh 45 28 13 4 x      
MH05 Tin học 30 13 15 2 x      
MH06 Ngoại ngữ cơ bản 60 30 25 5 x      
  Tổng cộng 210 106 87 17        
II Các môn học, môđun đào tạo nghề bắt buộc                
II.1 Các môn học, môđun kỹ thuật                
MH07 Tổng quan du lịch và khách sạn 30 28 - 2 x      
MH08 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch 75 42 27 6 x      
  Tổng cộng 105 70 27 8        
II.2 Các môn học, môđun chuyên môn nghề                
MH09 Ngoại ngữ chuyên ngành 420 90 305 25   x    
MH10 Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam 75 42 29 4   x    
MH11 Cơ sở văn hóa Việt Nam 75 57 15 3   x    
MH12 Địa lý du lịch Việt Nam 60 56 - 4   x    
MH13 Nghiệp vụ hướng dẫn 345 72 240 33   x    
MH14 Thực hành nghề tại cơ sở 780 0 780     x    
  Tổng cộng 1755 317 1369 69        
III Các môn học, môđun đào tạo nghề tự chọn                
MĐ15 Nghiệp vụ lữ hành 150 43 93 14       x
MH16 Các dân tộc Việt Nam 45 43 - 2       x
MH17 Tiến trình lịch sử Việt Nam 60 30 27 3       x
MH18 Lịch sử văn minh thế giới 45 43 - 2        
MĐ19 Tổ chức sự kiện 45 15 27 3        
MH20 Tin học ứng dụng 45 15 27 3        
MĐ21 Nghiệp vụ thanh toán 45 15 28 2        
MĐ22 Nghiệp vụ văn phòng 45 15 28 2        
MH23 Văn hóa ẩm thực 45 15 27 3        
MH24 Nghiệp vụ lưu trú 45 15 27 2        
MH25 Môi trường và an ninh - an toàn trong du lịch 45 15 28 3        
  Tổng cộng 615 264 312 39       x
IV Các môn bổ trợ                
BT01 Kỹ năng truyền thông 30 13 15 2 x      
BT02 Kỹ năng ca hát 30 13 15 2   x    
BT03 Kỹ năng sinh hoạt công đồng - Múa hát tập thể 45 15 27 3     x  
BT04 Kỹ năng giải quyết than phiền - Phàn nàn 30 30 0 2        
BT05 Kỹ năng tạo mối quan hệ 30 13 15 2       x
  Tổng cộng 165 84 72 11       x
V KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔĐUN VÀ THI TỐT NGHIỆP
V.1 Thi tốt nghiệp
  Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Chính trị Viết Từ  90-120 Phút
2 Kiến thức, kỹ năng nghề:
 - Lý thuyết nghề: Ngoại ngữ chuyên ngành/Nghiệp vụ khách sạn
 - Thực hành nghề: Nghiệp vụ hướng dẫn
Thi viết, vấn đáp trắc nghiệm
Bài thực hành
Từ  90-120 Phút
4 giờ

banner tuyensinh 700 x 280 01 1

banner miss 700 x 280 01 1

BẢN ĐỒ ĐẾN VIỆT GIAO

HÌNH ẢNH VIỆT GIAO

THƯƠNG HIỆU DN TIẾP NHẬN SV VIỆT GIAO CỘNG TÁC

 • 1351485847 1
 • KFC
 • Logo_1
 • Norfolk-hotel
 • PSK
 • TST-tourist
 • adoral-dongphuong
 • b-book-a-bee
 • ben-thanh-tourist
 • binh-quoi
 • bitgarden
 • cabaret-travel
 • com-tam-cali
 • continental
 • eden-hotel
 • fastival-travel
 • fiditour
 • hoang-hai-long
 • ibis
 • indochina
 • karaoke-kingdom
 • kim-do
 • lion-city
 • lua-viet
 • majestic
 • mon-hue
 • muoi-tieu-chanh
 • new-epoch
 • new-word
 • non-la
 • park-hyatt-saigon
 • que-huong
 • rex
 • royal-lotus
 • sadaco
 • saigon-tourist
 • sheraton
 • sinh-balo
 • tan-son-nhat
 • thanh-buoi
 • tst
 • victory
 • viet-pho
 • viettravel
 • vinasun