logo vietgiao

Lịch thi tuần 14 (từ 28/03/2016 đến 02/04/2016)

LỊCH THI TUẦN 14/2016
(Từ 28/03/2016 - 02/04/2016)

Stt Tên môn Lớp Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú
1 Nghiệp vụ Bếp Việt Nam QTBAT-K.02B (đợt 4,5)
QTBAT-K.05
QTBAT-K.08
28/03/2016 8:15 P.H.Trường (lầu 1)
2 An toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường QTKS-K.26 28/03/2016 8:15 P.2D (lầu 2)
3 Địa lý 12-K.06 29/03/2016 13:30 P.3B (lầu 3)
4 Nghiệp vụ lễ tân khách sạn QTKS-K.28 30/03/2016 8:15 P.2C (lầu 2)
5 Hợp đồng và các phương thức thanh toán trong du lịch HDDL-K.23 30/03/2016 13:30 P.2B (lầu 2)
6 Sinh lý dinh dưỡng QTBAT-K.06 30/03/2016 13:30 P.3B (lầu 3)
7 Sinh lý dinh dưỡng QTBAT-K.07 30/03/2016 13:30 P.4B (lầu 4)
8 Nghiệp vụ pha chế QTKS-K.27 31/03/2016 8:15 P.2C (lầu 2)
9 Các dân tộc Việt Nam HDDL-K.24 31/03/2016 13:30 P.3B (lầu 3)
10 Kỹ năng truyền thông QTKS-K30 31/03/2016 8:00 P.H.Trường (lầu 1)
11 Lịch sử 12-K.06 01/04/2016 13:30 P.2C (lầu 2)
12 Lịch sử HCVH (3 tháng)-K.07 01/04/2016 13:30 P.4B (lầu 4)
13 Quản trị tác nghiệp QTBAT-K.04 02/04/2016 8:15 P.4B (lầu 4)
14 An toàn lao động và vệ sinh an toàn thực phẩm QTBAT-K.06 02/04/2016 13:30 P.3B (lầu 3)
15 An toàn lao động và vệ sinh an toàn thực phẩm QTBAT-K.07 02/04/2016 13:30 P.4B (lầu 4)
Lưu ý:  Sinh viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, đúng đồng phục quy định

BẢN ĐỒ ĐẾN VIỆT GIAO

HÌNH ẢNH VIỆT GIAO

THƯƠNG HIỆU DN TIẾP NHẬN SV VIỆT GIAO CỘNG TÁC

 • 1351485847 1
 • KFC
 • Logo_1
 • Norfolk-hotel
 • PSK
 • TST-tourist
 • adoral-dongphuong
 • b-book-a-bee
 • ben-thanh-tourist
 • binh-quoi
 • bitgarden
 • cabaret-travel
 • com-tam-cali
 • continental
 • eden-hotel
 • fastival-travel
 • fiditour
 • hoang-hai-long
 • ibis
 • indochina
 • karaoke-kingdom
 • kim-do
 • lion-city
 • lua-viet
 • majestic
 • mon-hue
 • muoi-tieu-chanh
 • new-epoch
 • new-word
 • non-la
 • park-hyatt-saigon
 • que-huong
 • rex
 • royal-lotus
 • sadaco
 • saigon-tourist
 • sheraton
 • sinh-balo
 • tan-son-nhat
 • thanh-buoi
 • tst
 • victory
 • viet-pho
 • viettravel
 • vinasun