logo vietgiao

Quy định hình thức xử lý vi phạm quy chế thi

Quy định hình thức xử lý vi phạm quy chế thi

QUY ĐỊNH HÌNH THỨC XỬ LÝ VI PHẠM QUY CHẾ THI

(Áp dụng cho toàn bộ các bài kiểm tra và thi)

1. XỬ LÝ SINH VIÊN DỰ THI VI PHẠM QUY CHẾ THI:

1.1 Trong phòng thi:

TT

Nội dung vi phạm

Số lần

Hình thức kỷ luật

Cấp xử lý

 1

Nhìn bài bạn

1

Nhắc nhở

Phòng Đào tạo và Khảo thí

2

Đình chỉ thi

Phòng Đào tạo và Khảo thí

 2

Cố ý cho bạn xem bài

1

Nhắc nhở

Phòng Đào tạo và Khảo thí

2

Đình chỉ thi

Phòng Đào tạo và Khảo thí

 3

Trao đổi bài làm dưới mọi hình thức

1

Đình chỉ thi

(xử lý cả 2 sinh viên)

Phòng Đào tạo và Khảo thí

 4

Đánh dấu bài, làm ký hiệu riêng , viết vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi

1

Đình chỉ thi

Phòng Đào tạo và Khảo thí

 5

Viết bằng nhiều màu mực; Viết bằng mực đỏ

1

Đình chỉ thi

Phòng Đào tạo và Khảo thí

 6

Đưa lời giải, đáp án vào phòng thi kể cả trường hợp sử dụng mạng

1

Đình chỉ thi

(xử lý cả 2 sinh viên)

Phòng Đào tạo và Khảo thí

 7

Nhờ người khác thi hộ, làm bài hộ dưới mọi hình thức

1

Đình chỉ thi

(xử lý cả 2 sinh viên)

Phòng Đào tạo và Khảo thí

 8

Có hành vi gây cản trở việc hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ coi thi, cán bộ tổ chức thi; Có hành động không phù hợp gây cản trở cho kỳ thi

1

Cảnh cáo

Phòng Đào tạo và Khảo thí

2

Đình chỉ thi

Phòng Đào tạo và Khảo thí

 9

Sử dụng tài liệu ngoài quy định trong đề thi, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi

1

Đình chỉ thi

Phòng Đào tạo và Khảo thí

 10

Mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu hoặc các vật dụng gây nguy hại khác.

1

Đình chỉ thi

Hội đồng kỷ luật

1.2   Khi chấm thi:

Nếu phát hiện có bài thi vi phạm quy chế, Cán bộ Khảo thí, Giảng viên chấm thi có trách nhiệm báo cáo Trưởng phòng Đào tạo và Khảo thí. Những bài thi có biểu hiện vi phạm Quy chế sẽ bị xử lý, ngay cả khi không có biên bản của Cán bộ coi thi.Trưởng phòng đào tạo xem xét và kết luận về các trường hợp vi phạm thì xử lý theo quy định

TT

Nội dung vi phạm

Số lần

Hình thức xử lý

Cấp xử lý

 

Bài thi bị kết luận là có dấu hiệu cố ý đánh dấu.

1

Cảnh cáo

Phòng Đào tạo và Khảo thí

 

Bài thi bị kết luận giống bài của nhau hoặc copy từ một nguồn khác (mức độ giống >=20%)

1

Huỷ bỏ kết quả bài thi

(xử lý cả 2 sinh viên)

Phòng Đào tạo và Khảo thí

 

Bài thi bị kết luận là có dấu hiệu thi hộ.

1

Huỷ bỏ kết quả bài thi

(xử lý cả 2 sinh viên)

Phòng Đào tạo và Khảo thí

Sinh viên vi phạm quy chế thi ngoài việc sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo quy định. Ngoài ra, tùy theo nội dung, số lần, mức độ vi phạm, Trường còn áp dụng các mức hình thức kỷ luật.

Đối với các trường hợp vi phạm khác chưa có trong quy định: tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm, Trưởng phòng Đào tạo và Khảo thí vận dụng xử lý kỷ luật theo các hình thức nêu trên. Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng và tái phạm nhiều lần sẽ được đưa ra Hội đồng kỷ luật của Trường xử lý (sinh viên có thể bị đình chỉ thi, đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học).

-  Xử lý kỷ luật: những sinh viên vi phạm quy chế thi đều bị lập biên bản (vi phạm mục 1.1), làm bảng tường trình, và xử lý kỷ luật theo quy định.

Cảnh cáo: Sinh viên bị kỷ luật cảnh cáo sẽ bị trừ 50% số điểm thi của môn thi đó.

Đình chỉ thi: Sinh viên bị kỷ luật đình chỉ thi môn thi nào thì sẽ bị điểm không (0) cho toàn bộ môn thi đó; Phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi đình chỉ thi; Phải nộp lại bài thi và đề thi cho cán bộ coi thi.

Các trường hợp sinh viên bị đình chỉ thi hoặc huỷ bỏ kết quả bài thi sẽ bị đình chỉ môn học và phải đóng 100% học phí học lại cho môn học đó.

Một số lưu ý:

-         Các hình thức kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ thi do giám thị lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và chuyển phòng Đào tạo và Khảo thí xử lý.

-         Quyết định xử lý kỷ luật các sinh viên vi phạm sẽ lưu trong hồ sơ của sinh viên.

 1. PHÚC TRA VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ ĐIỂM THI
  1. Thời hạn phúc khảo
  2. Xử lý kết quả phúc khảo

Trường nhận đơn xin phúc khảo của sinh viên trong thời gian 7 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và trả lời chậm nhất là 7 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn. Sinh viên nộp đơn xin phúc khảo phải nộp lệ phí theo quy định của Trường.

Nếu phát hiện có sự nhầm lẫn hay sai sót về điểm bài thi, sinh viên được điều chỉnh lại điểm bài thi.

banner tuyensinh 700 x 280 01 1

banner miss 700 x 280 01 1

BẢN ĐỒ ĐẾN VIỆT GIAO

HÌNH ẢNH VIỆT GIAO

THƯƠNG HIỆU DN TIẾP NHẬN SV VIỆT GIAO CỘNG TÁC

 • 1351485847 1
 • KFC
 • Logo_1
 • Norfolk-hotel
 • PSK
 • TST-tourist
 • adoral-dongphuong
 • b-book-a-bee
 • ben-thanh-tourist
 • binh-quoi
 • bitgarden
 • cabaret-travel
 • com-tam-cali
 • continental
 • eden-hotel
 • fastival-travel
 • fiditour
 • hoang-hai-long
 • ibis
 • indochina
 • karaoke-kingdom
 • kim-do
 • lion-city
 • lua-viet
 • majestic
 • mon-hue
 • muoi-tieu-chanh
 • new-epoch
 • new-word
 • non-la
 • park-hyatt-saigon
 • que-huong
 • rex
 • royal-lotus
 • sadaco
 • saigon-tourist
 • sheraton
 • sinh-balo
 • tan-son-nhat
 • thanh-buoi
 • tst
 • victory
 • viet-pho
 • viettravel
 • vinasun