logo vietgiao

Thông báo nộp báo cáo và bảo vệ báo cáo thực tập lớp QTBAT-K.02B (đợt 1,2,3)

Thông báo nộp báo cáo và bảo vệ báo cáo thực tập lớp QTBAT-K.02B (đợt 1,2,3)

THÔNG BÁO
V/v Nộp và bảo vệ bài báo cáo thực tập


Trường Trung cấp nghề Việt Giao thông báo đến sinh viên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn lớp QTBAT-K.02B (đợt 1,2,3) thời gian nộp bài báo cáo và bảo vệ báo cáo thực tập như sau:
1. Thời hạn nộp
- Tính đến 16 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 12 năm 2015.
2. Nơi nộp bài báo cáo
- Sinh viên các lớp nộp bài báo cáo thực tập về cho cố vấn học tập.
3. Nội dung và hình thức của bài báo cáo
- Bài báo cáo thực tập phải tuân thủ theo đúng nội quy và hình thức của nhà trường đã thông báo trong lúc đi thực tập (xem mẫu đính kèm).
4. Thời gian và địa điểm bảo vệ báo cáo
- Thời gian: 07 giờ 30 phút, thứ 6, ngày 25/12/2015
- Địa điểm: Phòng bếp (lầu 5)
5. Hình thức bảo vệ báo cáo
- Sinh viên thực hành chế biến món ăn.
6. Giảng viên chấm điểm bảo vệ báo cáo
- Cô Trương Thị Đạm Tuyên
7. Trách nhiệm của sinh viên
Sinh viên có trách nhiệm ôn tập kiến thức và theo dõi ngày bảo vệ trong bảng thông báo này./.banner tuyensinh 700 x 280 01 1

banner miss 700 x 280 01 1

BẢN ĐỒ ĐẾN VIỆT GIAO

HÌNH ẢNH VIỆT GIAO

THƯƠNG HIỆU DN TIẾP NHẬN SV VIỆT GIAO CỘNG TÁC

 • 1351485847 1
 • KFC
 • Logo_1
 • Norfolk-hotel
 • PSK
 • TST-tourist
 • adoral-dongphuong
 • b-book-a-bee
 • ben-thanh-tourist
 • binh-quoi
 • bitgarden
 • cabaret-travel
 • com-tam-cali
 • continental
 • eden-hotel
 • fastival-travel
 • fiditour
 • hoang-hai-long
 • ibis
 • indochina
 • karaoke-kingdom
 • kim-do
 • lion-city
 • lua-viet
 • majestic
 • mon-hue
 • muoi-tieu-chanh
 • new-epoch
 • new-word
 • non-la
 • park-hyatt-saigon
 • que-huong
 • rex
 • royal-lotus
 • sadaco
 • saigon-tourist
 • sheraton
 • sinh-balo
 • tan-son-nhat
 • thanh-buoi
 • tst
 • victory
 • viet-pho
 • viettravel
 • vinasun