THÔNG BÁO: Tổ chức kì thi kết thúc môn học Hoàn chỉnh văn hóa trực tuyến

Căn cứ tình hình thực tiễn, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; Căn cứ kế hoạch đào tạo của phòng Đào tạo và Khảo thí;

Trong thời gian tạm nghỉ, để đảm bảo được tiến độ kế hoạch giảng dạy cũng như đảm bảo học phần cho học viên, nay phòng Đào tạo và Khảo thí tổ chức thi kết thúc môn học Hoàn chỉnh văn hóa lớp 11A&B – KHÓA 13 hình thức trực tuyến cho học viên:

 

 

.
.
.
.