THÔNG BÁO: THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH HỌC TẬP TRONG THỜI GIAN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO COVID 19 (LẦN 5)

Căn cứ công văn số 1516/UBND-VX ngày 28/03/2020 về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Trung cấp Việt Giao trân trọng thông báo đến toàn thể giảng viên, nhân viên, học viên như sau:

 

 

.
.
.
.