THÔNG BÁO: Về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch trên đại bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, ngăn chặn việc lây nhiễm trong cộng đồng, nhà trường xin thông báo về việc thay đổi phương thức làm việc của cơ quan:

 

 

 

.
.
.
.