THÔNG BÁO: Về thời gian ôn tập và thi tốt nghiệp

Căn cứ kế hoạch của phòng Đào tạo và Khảo thí tổ chức mở Học vét các môn học chung, môn học kỹ năng, môn học cơ sở, môn học văn hóa và các môn học chuyên ngành, tổ chức ôn thi tốt nghiệp và thi tốt nghiệp đợt tháng 05/2020 nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ra trường đúng hạn.

Nay trường Trung cấp Việt Giao thông báo đến sinh viên ngành Quản trị khách sạn lớp QTKS K35, QTKS K36; ngành Kỹ thuật chế biến món ăn lớp QTBAT K13, QTBAT K14; ngành Hướng dẫn du lịch lớp HĐL K28 (ĐỢT 1,2) và các KHÓA CŨ về điều chỉnh một số thời gian học vét, ôn thi và hình thức thi tốt nghiệp dành riêng cho đợt thi tốt nghiệp vào tháng 05/2020 như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

.
.
.
.