ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN DỤNG

Trường Trung cấp Việt Giao là một trong những trường trung cấp nghề đảm bảo tốt việc làm cho sinh viên cũng như cơ hội thực tập cũng như kiến tấm cho sinh viên đang học tại trường. Trường chúng tôi hiện đang cùng với các doanh nghiệp đồng hành cho hoạt động đào tạo, kiến tập, tuyển dụng với  hơn 50 doanh nghiệp lớn đủ mọi ngành nghề tại Việt Nam.