Sứ mệnh

  • Sứ mệnh của trường Trung cấp Việt Giao là đào tạo giúp người học tự xây dựng một nền móng vững chắc cho lâu dài sự nghiệp tương lai.
  • Cam kết của nhà trường là đào tạo những ngành nghề, nghiệp vụ chuyên nghiệp tiên tiến nhất và một nền tảng lý luận sâu sắc để người học có thể tiến xa hơn, sáng tạo hơn, đủ sức cạnh tranh và không bao giờ bị đào thải.

Tầm nhìn

  • Với mục tiêu xây dựng được niềm tin sâu sắc từ phía học viên và phụ huynh, trường trung cấp nghề Việt Giao luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp các sản phẩm dịch vụ đang được xã hội tín nhiệm.
  • Nhà trường luôn nỗ lực xây dựng một thương hiệu vững mạnh, tiên phong trong đào tạo các ngành nghề thuộc lĩnh vực Du lịch – Khách sạn – Nhà hàng – Bếp, đưa Việt Giao trở thành nơi lý tưởng để phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

GIÁ TRỊ

  1. Sinh viên là trọng tâm
  2. Đổi mới và sáng tạo để luôn dẫn đầu
  3. Cộng tác hiệu quả
  4. Giảng viên và CBCNV xuất sắc
  5. Cam kết hành động và sáng tạo