Lễ khai giảng lớp bếp Âu Á K90

Ngày 15/02/2022 tại phòng 2C trường Trung cấp Việt Giao đã tổ chức buổi khai giảng lớp Bếp Âu Á K90 với hơn 20 học viên tham dự.
Đây là lớp trường liên kết đào tạo hỗ trợ các bạn đi định cư lâu dài tại Úc và Canada với thời gian đào tạo là 3 tháng. Sau khi hoàn thành xong khóa học, học viên sẽ được Chứng chỉ Bếp Âu Á.
Hiện nay các lớp đào tạo ngắn hạn này, ngày càng được nhiều học viên lựa chọn vì thời gian học ngắn, chương trình tập trung vào trọng tâm, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
Học viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn này, trường Việt Giao luôn sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp đểu đánh giá cao về chương trình đào tạo, đầu ra tay nghề cho học viên, thái độ làm việc của học viên. Đặc biệt, trường Trung cấp Việt Giao luôn đảm bảo đầu ra việc làm cho học viên.