Hành Trang Vững Chắc Trên Đường Lập Nghiệp

Con đường đến thành công có rất nhiều hướng, dù là bạn đi con đường nào cũng đều không quan trọng. Quan trọng là bạn có được sự kiên trì bền bỉ, và trung thành với ước mơ của bản thân. Bởi đại học chưa phải là con đường duy nhất, thế giới có rất nhiều vĩ nhân có những điểm xuất phát khác nhau. Họa sĩ Leonardo di ser Piero da Vinci để trở thành một con người kiệt xuất đã dành một khoảng thời gian dài chỉ để ngồi vẽ quả trứng. Vậy nên, con đường nào cũng không quan trọng, quan trọng là bạn phải đủ kiên trì và tìm ra được ước mơ của bản thân. Như vậy là bạn đã thành công