Quận 10 tuyên dương tấm gương điển hình làm theo Bác

Tại hội nghị thầy Kiệt Tuấn Trương là một trong những tấm gương điển hình của quận 10 được tuyên dương vì đã có nhiều gắn bó, luôn tìm tòi sáng tạo để đổi mới trong lĩnh vực công tác của mình, có nhiều đóng góp cho xã hội, cộng đồng trên lĩnh vực xã hội, giáo dục, văn hóa…; luôn phấn đấu không ngừng để thực hiện tốt lời Bác dạy, hết lòng vì công việc; phục vụ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; góp phần trong quá trình xây dựng và phát triển quận 10, phát triển địa phương, cơ quan và đơn vị.

bằng khen thầy Kiệt

Dịp này, Quận ủy quận 10 còn biểu dương những tập thể, cá nhân đạt giải trong Hội thi viết “Thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và trách nhiệm của chúng ta” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019). Trong 2703 bài dự thi, cô Nguyễn Thị Diệp Lài (Giáo viên Trường THPT Nguyễn An Ninh) đạt giải B (không có giải A), thầy Trần Phương (Trường Trung cấp Việt Giao) cá nhân đạt giải C và 12 tập thể đạt giải Phong trào.

bằng khen thầy Phương

TP