Trường Trung Cấp- “Cánh Cửa” Tương Lai Rộng Mở

Học phí thấp, có việc làm ngay khi ra trường là những lợi thế mà trường Trung cấp Việt Giao đem lại cho học viên. Thay vì tiếp tục theo học tại các trường THPT công lập hay học Đại học, nhiều học sinh đã sớm định hướng cho mình bằng việc lựa chọn trường trung cấp. Trường Trung cấp Việt Giao cũng ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

 

Việt Giao (nguồn: Truyền hình Thông tấn)