Một số thông tin quan trọng về chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Có rất nhiều người thắc mắc rằng chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch là gì? Loại chứng chỉ này có ý nghĩa ra sao, được cấp bởi cơ quan, tổ chức nào? Tất cả thông tin quan trọng liên quan sẽ được Trung cấp Việt Giao thông tin chi tiết trong bài viết dưới đây.

Thế nào là chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch?

Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch được xem là một trong những điều kiện đặc biệt quan trọng trong việc xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế hoặc nội địa đối với những người học trái ngành Hướng dẫn viên. Loại chứng chỉ này sẽ là tăng độ uy tín, chuyên nghiệp; và hợp pháp hóa đối với người có đam mê với nghề hướng dẫn viên.

Tìm hiểu công dụng của chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

Tìm hiểu công dụng của chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

Rất nhiều người thắc mắc rằng chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch dùng để làm gì? Theo quy định của Luật du lịch năm 2017, chứng chỉ nghiệp vụ đối với các hướng dẫn viên du lịch; hoặc quốc tế được sử dụng cho các công ty; đơn vị muốn kinh doanh dịch vụ lữ hành nhưng không học đúng chuyên ngành. Chuyên ngành lữ hành trong quy định sẽ bao gồm các ngành như: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị lữ hành; Marketing du lịch; Điều hành tour du lịch; Du lịch; Du lịch lữ hành hay Quản lý và kinh doanh du lịch,…

Hiện nay, có 02 loại chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch là thẻ nội địa và thẻ quốc tế. Thẻ quốc tế sẽ được cấp cho đối tượng học viên là những người có trình độ tốt nghiệp cao đẳng trở nên; và không thuộc chuyên ngành Lữ hành. Đối với loại thẻ nội địa, Học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở nên; và không thuộc chuyên ngành Lữ hành.

Những quy định liên quan đến điều kiện của các cơ sở được cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

Theo Khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 1 của Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL đã có những quy định cụ thể về việc cơ sở đào tạo cần phải đáp ứng được các tiêu chí sau được phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch:

  • Là cơ sở giáo dục chuyên nghiệp trình độ cao đẳng trở lên; có chức năng đào tạo các ngành, nghề; chuyên ngành được quy định tại khoản 2, Điều 3 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL.
  • Các cơ sở đủ điều kiện thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cần có đề án tổ chức thi cụ thể bao gồm những nội dung chủ yếu sau: ngân hàng câu hỏi đề thi đáp ứng được những nội dung quy định tại Điều 4, Điều 5a Thông tư 06; có những quy trình tổ chức cũng như cơ sở vật chất kỹ thuật và hội đồng thi.
  • Đồng thời, các đơn vị này không vi phạm những quy định về việc tổ chức thi hay cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch trong thời hạn tối thiểu 03 năm tính đến ngày cơ sở đào tạo tổ chức kỳ thi.

Nội dung kiến thức cần trang bị để được cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

Nội dung kiến thức cần trang bị để được cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

Nội dung kiến thức đối với các hướng dẫn viên xin cấp thẻ nội địa.

Về khối kiến thức cơ sở ngành sẽ bao gồm các môn như: hệ thống chính trị Việt Nam; tổng quan du lịch; marketing du lịch; các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch; tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp;

Về khối kiến thức chuyên ngành, nghiệp vụ điều hành du lịch: tổng quan về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam; nghiệp vụ điều hành du lịch; thị trường du lịch và sản phẩm du lịch; marketing và truyền thông; thủ tục vận chuyển hàng không nội địa; thiết kế sản phẩm và tính giá chương trình du lịch; bán hàng và chăm sóc khách hàng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển doanh nghiệp; Đồng thời, học viên sẽ tham gia trực tiếp các buổi thực hành liên quan đến nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

Nội dung kiến thức đối với các hướng dẫn viên xin cấp thẻ quốc tế.

Về khối kiến thức cơ sở ngành: hệ thống chính trị Việt Nam;  marketing du lịch; tâm lý khách du lịch và nghệ thuật giao tiếp; giao lưu văn hóa quốc tế; các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch; tổng quan du lịch;

Đối với kiến thức về chuyên ngành và nghiệp vụ điều hành du lịch: tổng quan về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam; nghiệp vụ điều hành du lịch; nghiệp vụ xuất nhập cảnh; thị trường du lịch và sản phẩm du lịch; bán hàng và chăm sóc khách hàng; marketing và truyền thông; tiền tệ và thanh toán quốc tế trong du lịch; thiết kế sản phẩm và tính giá chương trình du lịch; thủ tục vận chuyển hàng không nội địa và quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển doanh nghiệp; Đồng thời, học viên cũng cần tham gia khóa thực hành nghiệp vụ điều hành du lịch về du lịch quốc tế.

Trên đây là toàn thể những thông tin quan trọng về việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch. Học viên  có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng hoặc có thắc mắc cần được tư vấn giải đáp vui lòng liên hệ hotline: 0979 66 88 68 hoặc qua website: https://vietgiao.edu.vn/