GIẢNG VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT GIAO VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 10

7

Tại hội nghị sơ kết, trường Trung cấp Việt Giao có 3 công, viên chức vinh dự được Liên đoàn Lao động quận 10 trao tặng bằng khen ở các hạng mục:

– Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung ( Trưởng phòng tuyển sinh – truyền thông) vinh dự được trao bằng khen với thành tích xuất sắc trong phong trào “ thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo” năm 2019.

6

Cô Nguyễn Thị Hồng Nhung ( thứ 2 từ phải qua trái) nhận bằng khen từ Liên đoàn Lao động quận 10

– Cô Nguyễn Thị Thanh Thương (Chuyên viên phòng hành chính – tài vụ) vinh dự được trao bằng khen với thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019.

1

Cô Nguyễn Thị Thanh Thương nhận bằng khen từ Đảng Uỷ Quận 10

– Thầy Trần Văn Thêm ( Trưởng ban quản lý tài sản, thiết bị) vinh dự được trao bằng khen với “gương điển hình Người tốt – việc tốt” năm 2019.

3

Thầy Trần Văn Thêm nhận bằng khen từ  Liên đoàn Lao động Quận 10

Hội nghị sơ kết diễn ra nhằm đánh giá một năm tổ chức các phong trào thi đua, các phong trào hành động cách mạng trong công nhân viên chức lao động. Ngoài ra, tại hội nghị cũng đã trao bằng khen cho 36 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào mùa xuân, 64 lao động giỏi – lao động sáng tạo, 76 cá nhân thực hiện tốt phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 70 gương điển hình người tốt – việc tốt.

Lê Đức