Trung Cấp Việt Giao Gắn Kết Doanh Nghiệp Đào Tạo Lao Động Chất Lượng Cao

F483b454cbed12b34bfc

Tại TP.HCM, công tác đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp ngày càng được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh. Từ đó, giúp tỷ lệ học viên, sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng với ngành nghề đào tạo ngày càng tăng lên rõ rệt.

Trong chủ đề năm 2023 của TP.HCM, bên cạnh mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế thì còn có mục tiêu quan trọng khác là đảm bảo an sinh xã hội. Bởi suy cho cùng, tăng trưởng hay phát triển kinh tế đều hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân. Điều dễ thấy nhất là những tháng cuối năm 2022, tình trạng người lao động bị giảm việc, mất việc làm là không ít. Do đó, một trong các giải pháp được đưa ra là tập trung tư vấn, vận động lao động chưa có nghề tham gia học nghề để tự tạo việc làm hoặc tham gia lao động tại các doanh nghiệp.

 

Tại TP.HCM, công tác đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp ngày càng được các cơ sử giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh. Từ đó giúp tỉ lệ học viên, sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn với ngành nghề đào tạo ngày càng tăng lên rõ rệt.

Là cơ sở giáo nghề nghiệp có thế mạnh đào tạo về du lịch, nhà hàng, khách sạn và truyền thông. Đến nay, trường Trung cấp Việt Giao đã ký kết hợp tác với hơn 70  doanh nghiệp, đối tác để nắm bắt nhu cầu doanh nghiệp hướng đến việc nâng cao chất lượng dạy và học giúp sinh viên vững nghề hơn sau khi tốt nghiệp .

 N4a9220
Ngành Quản trị khách sạn

Ths.Trần Phương – Hiệu trưởng trường Trung cấp Việt Giao cho biết: “Chúng tôi đào tạo sát với thực tiễn mà nhu cầu doanh nghiệp cần, từ đó chúng tôi đưa ra những chương trình học, những môn học, tiết thực hành để làm sao khi sinh viên ra trường có thể làm việc được ngay và doanh nghiệp không mất thời gian đào tạo lại”.

Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh Xã hội TP.HCM, 85% sinh viên tốt nghiệp trường Trung cấp có việc làm đúng ngành nghề đào tạo.

Trước xu thế hội nhập quốc tế, cũng như sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì yêu về kỹ năng lao động có vai trò rất quan trọng. Đối với mỗi quốc gia, việc nâng tầm kỹ năng lao động sẽ góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. Từ đó, giúp người lao động có thể  ổn định và nâng cao thu nhập. góp phàn  vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Việt Giao – Út Nhiên