Tuyển Sinh Hệ 9+ “Hút” Học Sinh

Mức độ khả quan của công tác tuyển sinh hệ 9+ không chỉ được thể hiện dựa trên số chỉ tiêu tuyển sinh đạt được, mà điều đó còn thể hiện ở mức độ quan tâm của phụ huynh lẫn học sinh.

 

Bên cạnh đó, việc học sinh khá, giỏi tại Tp.HCM chủ động rớt khỏi lớp 10 công lập khi không tham gia kỳ thi tuyển sinh mà chủ động tham gia đào tạo nghề, cho thấy sự khả quan cho chất lượng đầu vào. Đào tạo theo mô hình 9+ là việc thu hút học sinh tốt nghiệp THCS vào học văn hóa THPT song song với học nghề tại trường Trung cấp Việt Giao.

Vào những năm gần đây, tốt nghiệp THCS vào học tại trường Trung cấp Việt Giao chiếm tỷ lệ rất cao. Tuyển sinh năm nay, trường Trung cấp Việt Giao không chỉ tuyển được, tuyển đủ mà chất lượng đầu vào phải cao. Cho thấy, tín hiệu tích cực trong công tác phân luồng, tín hiệu này đang và sẽ giúp cho Trung cấp Việt Giao mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng trong thời gian tới.

Việt Giao (Nguồn: VTC1)