9 Lớp Hệ 9+ Tưng Bừng Nhập Học

36ab01f9799ebcc0e58f

Sáng ngày 12/8/2022, trường Trung cấp Việt Giao đã tổ chức khai mạc tuần sinh hoạt công dân đầu khóa cho 9 lớp hệ 9+ gồm các ngành: Quản trị Khách sạn, Hướng dẫn du  lịch, Quản trị Bếp – Ẩm thực và Quản trị Dịch vụ và Tổ chức sự kiện Thể thao.

Img 5657

Sinh hoạt công dân đầu khóa là hoạt động nhằm trang bị cho Tân HSSV trường Trung cấp Việt Giao những thông tin cần thiết về môi trường học tập, giúp các bạn sẵn sàng bước vào một bậc học mới thật tự tin và hiệu quả. Là một trong những hoạt động thường niên dành cho các tân HSSV của Nhà trường.

Với mục đích tuyên truyền, phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo và công tác HSSV, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật… giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với HSSV.

Img 5537

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa của các Tân HSSV trường Trung cấp Việt Giao có sự đồng hành của Thầy Trương Tuấn Kiệt – Trưởng ban Kiểm soát Chất lượng đào tạo, Cô Trần Thị Quỳnh Như – Trưởng phòng Đào tạo, Thầy Nguyễn Tiến Cường – Tổng Giám thị, Thầy Nguyễn Hoàng Chương – Cố vấn BGH, Ủy viên HĐQT, Giảng viên ngành Kinh tế và một số giáo viên, giảng viên và CBNV các bộ phận khác.

Img 5672

Thông qua tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, Tân HSSV sẽ nắm rõ những thông tin tổng quan về Trường Trung cấp Việt Giao, những quy định, quy chế đào tạo, học vụ và tiến độ đào tạo năm học 2022-2023; Hiểu rõ hơn về hệ thống hoạt động hỗ trợ HSSV của trường; Các tiện ích phục vụ học tập tại trường.

Việt Giao