Học nghề bếp ở đâu tốt nhất?

Học nghề bếp ở đâu?

Nghề bếp là một trong những nghề thị trường Việt Nam đang thiếu hụt nguồn nhân lực.

Trung cấp Việt Giao là một trong những đơn vị tiên phong đào tạo những kiến thức về Quản lý bếp, Quản lý nhân sự bếp và cách hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh ẩm thực…

Trung cấp Việt Giao đang nhận hồ sơ xét tuyển ngành bếp năm 2021.
Địa chỉ: 193 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, TP.HCM; Website: vietgiao.edu.vn
Điện thoại: 0925357357 – 0979668868 – 0817777785.