Chi bộ trường Trung cấp Việt Giao đồng hành cùng công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng

Các Đảng viên thuộc Chi bộ Trường Trung cấp Việt gia nêu ra các quan điểm về công tác định hướng nhân sự chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng.