Hợp tác để nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp và chất lượng đào tạo và quản lý học sinh sinh viên.

Sáng 29/5/2020, tại trường Trung cấp Việt Giao đã diễn ra “Hội nghị sinh hoạt lần 1 và ký kết giao ước thi đua năm học 2019 -2020” thuộc khối thi đua số 8 – Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 đã thảo luận các nội dung, chỉ tiêu thi đua trong năm 2020. Đồng thời, thống nhất sẽ cụ thể hóa chương trình công tác, có tiến độ và biện pháp thực hiện hiệu quả các nội dung đã đề ra.

Theo ông Trần Phương, Hiệu trưởng trường Trung cấp Việt Giao giữ nhiệm vụ Khối trưởng chia sẻ: “Cụm thi đua số 8 đã thảo luận đưa ra kế hoạch thi đua gắn với những việc làm cụ thể, từ đó có hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả tại mỗi cơ quan, đơn vị.”

Góp ý tại hội nghị, các trường khác trong cụm đã thống nhất cho rằng, các đơn vị cần gắn bó, hợp tác để nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp, nhất là đối với nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý học sinh sinh viên.

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2020 đăng ký thi đua nhận cờ thi đua của Chính phủ.

Một số hình ảnh tại hội nghị: