Thành lập 2000, Trung cấp Việt Giao là trường đầu ngành đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao, chuyên nghiệp, tâm huyết, đủ bản lĩnh và năng lực hội nhập quốc tế cho thị trường lao động Việt Nam. Chương trình đào tạo của Việt Giao có thời lượng thực hành chiếm đa số, thực hành trong từng môn học, giúp sinh viên ứng dụng ngay kiến thức vào thực tế. Với 6 ngành học đang tuyển sinh hệ Trung cấp trường đào tạo theo chuẩn quốc tế, hướng đến tự do dịch chuyển lao động trong ASEAN.

HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY

Quản trị Bếp & Ẩm thực

Hướng dẫn Du lịch

Quản trị Khách sạn

Quản trị Dịch vụ giải trí và Tổ chức sự kiện

Kế toán Doanh nghiệp

Quản trị Mạng máy tính

KHÓA NGẮN HẠN BẾP-BÁNH-PHA CHẾ

Bartender

16 buổi /5 tuần

7,800,000

Barista

14 buổi /4-5 tuần

6,800,000

Pha Chế Tổng Hợp

13 buổi/khóa

3 buổi/tuần

Chuyên Gia Pha Chế

44 buổi/15 tuần

16,800,000

Bánh Âu Á căn bản

27 buổi/8-9 tuần

8,800,000

Bánh Âu Á Nâng Cao

27 buổi/8-9 tuần

8,800,000

Chuyên Gia Bánh

54 buổi/4,5 tháng

15,800,000

Bánh Kem

18 buổi/6-7 tuần

6,800,000

Bánh Nhật Wagashi

18 buổi/6-7 tuần

6,800,000

Bếp Dimsum Chuyên Nghiệp

15 buổi/5-6 tuần

6,800,000

Bếp Việt Căn Bản

18 buổi/6-7 tuần

6,800,000

Bếp Âu Căn Bản

24 buổi/2 tháng

6,800,000

Bếp Hoa Căn Bản

18 buổi / 6-7 tuần

6,800,000

Bếp Nhật Căn Bản

25 buổi/2 tháng

10,800,000

Bếp Chay Căn Bản

18 buổi/6-7 tuần

6,800,000

Bếp Chính Bếp Việt

33 buổi/3 tháng

14,800,000

Bếp Chính Bếp Hoa

24 buổi/ 2 tháng

13,800,000

Bếp Chính Bếp Nhật

49 buổi/4 tháng

22,800,000

Bếp Chính Bếp Chay

34 buổi/3 tháng

12,800,000

Bếp Chuyên Nghiệp Quốc Tế

71 buổi/6 tháng

26,800,000

KHÓA NGẮN HẠN NGHIỆP VỤ – QUẢN LÝ

Nghiệp vụ nhà hàng

60 tiết/20 buổi

5,000,000

Nghiệp vụ Tiếp tân

60 tiết/20 buổi

5,000,000

Nghiệp vụ Buồng phòng

60 tiết/20 buổi

5,000,000

Quản lý khách sạn

6,800,000

Quản lý nhà hàng

6,800,000

Thực tập – Kiến tập

Học thực tế – Tích lũy kinh nghiệm

THỜI KHÓA BIỂU & TUYỂN SINH

ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO & TUYỂN DỤNG