Trung cấp Việt Giao tham gia Hội thảo Hợp tác Đào tạo Nghề Việt Nam – Bắc Úc 2018

Hội thảo mang đến cơ hội kết nối và liên kết đào tạo tiềm năng giữa các trường của hai quốc gia.

Hội thảo có sự tham dự của Ngài Michael Gunner, Thủ Hiến Vùng Lãnh Thổ Bắc Úc và Ngài Craig Chittick, Đại Sứ Australia tại Việt Nam, đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện các cơ sở giáo dục tại Việt Nam và Bắc Úc…

c Nhu du hoi thao

Cô Trần Thị Quỳnh Như (bìa phải) – Trường phòng Đào tạo – Khảo thí trường Trung cấp Việt Giao đang trao đổi với đại diện các trường

Theo ông Đặng Minh Sự – Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tp.HCM thì trên địa bàn thành phố hiện có 517 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cụ thể: 50 trường Cao đẳng, 65 trường Trung cấp, 65 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, 278 Doanh nghiệp có đào tạo nghề và 59 cơ sở khác có dạy nghề. Những năm qua, Sở luôn chú trọng việc tăng cường tạo điều kiện để các trường cùng liên kết với doanh nghiệp trong việc tuyển sinh, đào tạo, tạo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

Tham dự hội thảo, cô Trần Thị Quỳnh Như – Trưởng phòng Đào tạo – Khảo thí trường Trung cấp Việt Giao đã trao đổi với một số trường để tạo cơ hội cho sinh viên Việt Giao có dịp tham quan, tìm hiểu môi trường học tập tại Bắc Úc.